Ondersteuning

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra stimuleert kennisdeling en deskundigheidsbevordering bij haar leden en dit op het vlak van het zorgconcept en organisatiemanagement.  Ze werkt hiertoe een beleid op maat uit dat zich richt tot zowel zorg als omkaderende disciplines.    De ondersteuning kan op verschillende manieren vorm krijgen en gebeurt zowel tussen de wijkgezondheidscentra onderling als in samenwerking met externen.

Jaarlijks wordt een intern opleidingsaanbod uitgetekend.  Een bijzondere aandacht gaat naar de ondersteuning bij het werken aan  kwaliteitsbevordering.