Stage lopen in een wijkgezondheidscentrum

Ben je student geneeskunde, verpleegkunde, maatschappelijk werk, kinesitherapie, voeding en diëtiek, medisch secretariaat, of… en op zoek naar een stageplaats? De wijkgezondheidscentra vinden het belangrijk om te investeren in opleiding!

 

 

 

Huisartsen in opleiding

 

Afgestudeerde studenten geneeskunde die een master huisartsgeneeskunde volgen, kunnen gedurende 1 of 2 jaar terecht bij één van de praktijkopleiders in de wijkgezondheidscentra. De meeste wijkgezondheidscentra zijn erkende opleidingsplaatsen en hebben één of meerdere praktijkopleiders.

Dr. Eva Martens was huisarts in opleiding in wijkgezondheidscentrum De Sleep in Gent en getuigt over haar stage

Als huisarts in opleiding kwam ik in De Sleep terecht in een multidisciplinair team. Het was heel boeiend om als startende huisarts te mogen leren van de verschillende (para)medische disciplines. Ik vond en vind nog steeds de samenwerking onder 1 dak een grote meerwaarde voor de begeleiding van mensen en gezinnen op de mooie en moeilijke momenten in hun leven. Bovendien kan je als huisarts meer tijd maken voor het echte artsenwerk. De interne taakdelegatie zorgt dat je minder belast wordt met bijvoorbeeld administratieve taken.

Dr. Toon Walgraeve was huisarts in opleiding in wijkgezondheidscentrum Watersportbaan en zegt hierover:

Wie kiest om in een wijkgezondheidscentrum stage te lopen kan rekenen op praktijkopleiders die een kwalitatieve begeleiding bieden. Er wordt een vast moment in het uurrooster voorzien zodat er steeds voldoende ruimte is voor overleg.
De praktijkopleider is ook nauw betrokken bij de opleiding en in de wijkgezondheidscentra wordt zo veel mogelijk evidence-based gewerkt, ook de opleiding door de praktijkopleiders sluit hierbij aan.
In een wijkgezondheidscentrum heb je de kans om samen te werken met een team van artsen, waardoor die elk hun eigen ervaring en aanpak met je kunnen delen. Als de praktijkopleider niet aanwezig is, neemt een van de collega's de begeleiding over. Daarnaast is er ook wekelijks een vast artsenoverleg waarin naast medische ook organisatorische en andere aspecten van de job aan bod komen. Naast de artsen zijn er ook disciplines zoals verpleegkunde, kinesitherapie of maatschappelijk werk,... die elk bijdragen aan de zorg voor de patiënt en waar je steeds kan op terugvallen voor overleg.

Meer weten?

De praktijkopleiders van de wijkgezondheidscentra maken de beschikbare stageplaatsen bekend op de site van het Interuniversitair Centrum Huisartsen Opleiding (ICHO) .

 

 

Andere disciplines

 

Ook andere disciplines en hulpverleners kunnen terecht in de wijkgezondheidscentra voor een stage.  Op dit overzicht kan je een kijkje nemen op de websites van de verschillende wijkgezondheidscentra (en zien welke disciplines er aanwezig zijn).  Je kan je steeds aanmelden voor een stage bij het wijkgezondheidscentrum van je keuze.