Samen werken aan gezondheid

Onze missie

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra wenst bij te dragen aan een toegankelijke, toekomstgerichte en kwaliteitsvolle gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel.  Ze werkt samen met andere partners op de eerste lijn aan het realiseren van gezondheid als basisrecht voor allen en aan het verkleinen van sociale ongelijkheid in gezondheid.

Als koepelorganisatie van de Vlaamse wijkgezondheidscentra streeft ze naar de verdere professionele ontwikkeling van wijkgezondheidscentra.  Haar voornaamste opdrachten zijn de ondersteuning,  belangenbehartiging en vertegenwoordiging van haar leden.  Ze biedt ondersteuning bij de oprichting van nieuwe wijkgezondheidscentra.

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra heeft ten slotte een opdracht inzake beleidssignalering en –beïnvloeding, en draagt vanuit de ervaring in de wijkgezondheidscentra van en met patiënten en wijkbewoners, bij aan het maatschappelijk debat en aan onderzoek.

IN 1976 OPENDEN DE EERSTE WIJKGEZONDHEIDSCENTRA: DE RESTÈL IN ALKEN EN DE SLEEP IN GENT
0
ER ZIJN 37 WIJKGEZONDHEIDSCENTRA IN VLAANDEREN EN BRUSSEL
0
OP 1 JANUARI 2019 HEBBEN ALLE WIJKGEZONDHEIDSCENTRA SAMEN 88.477 PATIËNTEN
0

Nieuws