Kwaliteitsbevordering

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra ondersteunt haar leden bij het werken aan kwaliteitsbevordering door elementen uit het gedeeld zorgmodel inhoudelijk verder uit te diepen en te onderbouwen. Daarnaast faciliteert de VWGC het delen van kennis en ervaringen tussen de wijkgezondheidscentra over de toepassing van het zorgmodel. Hiertoe initieert de VWGC diverse werkgroepen en themadialogen (per discipline of interdisciplinair).

 

Tijdens de jaarlijkse Dag van de VWGC wordt aan medewerkers uit de wijkgezondheidscentra een forum geboden om goede praktijkervaringen te delen en inzichten te verwerven over het werken aan kwaliteit.

 

Ook volgende initiatieven dragen bij aan kwaliteitsbevordering:

  • De interdisciplinaire opleidingen voor nieuwe medewerkers en bestuurders
  • Praktijkbezoeken aan de wijkgezondheidscentra
  • Een gezamenlijke online databank als schat aan informatie en uitwisseling
  • Jaarlijkse registratie van gegevens uit de wijkgezondheidscentra
  • Samenwerking met opleidingsverstrekkers zoals het Sociaal Fonds voor Gezondheidsinrichtingen en – diensten, het vormingsfonds van Paritair Comité 330, waarop medewerkers uit de wijkgezondheidscentra gratis kunnen intekenen