Kwaliteitsbevordering

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra ondersteunt haar leden bij het werken aan kwaliteitsbevordering.

 

Zo kunnen de wijkgezondheidscentra een beroep doen op de studiedienst bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van hun eigen projecten.

 

Tijdens de jaarlijkse kwaliteitsdag wordt aan medewerkers uit de wijkgezondheidscentra een forum geboden om goede praktijkervaringen te delen en inzichten te verwerven over het werken aan kwaliteitsbevordering.

 

In 2016 werd een zelfevaluatie-instrument uitgewerkt om de toepassing van het concept wijkgezondheidscentrum, te kunnen evalueren.

 

In diverse werkgroepen, per discipline of interdisciplinair, wisselen medewerkers uit de  wijkgezondheidscentra kennis en ervaringen uit met het oog op deskundigheidsbevordering.

 

Deze activiteiten zijn erop gericht om de wijkgezondheidscentra te ondersteunen bij het werken aan een gemeenschappelijke kwaliteitscultuur en het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem.