Forfaitaire betaling

Alle wijkgezondheidscentra werken met het forfaitair betalingssysteem.   Deze manier van financiering, waarbij aan de groep van zorgverstrekkers een vast bedrag per ingeschreven patiënt wordt uitbetaald ongeacht het aantal prestaties voor die patiënt, sluit het best aan bij de visie van de wijkgezondheidscentra op toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.  Meer informatie over het forfaitair betalingssysteem en een lijst met veel gestelde vragen vind je hier.

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra wordt in de “Commissie belast met de toepassing van de reglementering betreffende de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen” van het RIZIV, kortweg commissie forfait, vertegenwoordigd door Jan De Maeseneer en Paul Boon.

Deze commissie wordt voorgezeten door Luc Maroy (RIZIV) en is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de forfaitair werkende praktijken (door het RIZIV “medische huizen” genoemd) en de verzekeringsinstellingen.  De vertegenwoordiging van de medische huizen wordt berekend op basis van het aantal patiënten ingeschreven bij de praktijken lid van de respectievelijke federaties.   Naast de Vereniging van Wijkgezondheidscentra nemen ook de Fédération des Maisons Medicales en Feprafo stemgerechtigd deel aan de werkzaamheden van de commissie.

Op de website van het RIZIV vind je meer informatie over het afsluiten van een akkoord voor forfaitaire betaling.