Werkgeversmaterie

De wijkgezondheidscentra zijn lid van de Federatie van Sociale Ondernemingen (SOM), die hun belangen in het sociaal overleg behartigt en hen vertegenwoordigt in paritair comité 330 voor de federale gezondheidsinrichtingen en – diensten.

De fondsen onder dit paritair comité (vormingsfonds, tewerkstellingsfonds en pensioenfonds) worden eveneens beheerd door paritair samengestelde comités, waar SOM deel van uitmaakt. In het beheerscomité van het tewerkstellingsfonds voor de sectoren Beschut Wonen, Rode Kruis Bloed en de Wijkgezondheidscentra (ook wel ‘kamer 5’ genoemd), worden de middelen van de federale sociale akkoorden en tewerkstellingsmaatregelen, zoals sociale maribel, verder beheerd. Ook andere maatregelen, overeengekomen in het paritair comité of via sociale akkoorden waar financiering aan gekoppeld is, worden door dit comité opgevolgd.

IFIC, het Instituut voor Functieclassificatie, ontwikkelde voor de federale gezondheidsinrichtingen en –voorzieningen (paritair comité 330) een nieuw loonmodel op basis van een analytische functieclassificatie. Dankzij financiering die de federale overheid vrijmaakte, werd in 2018 een eerste stap gezet in het implementeren van dit nieuwe loonmodel. Via SOM is de VWGC vertegenwoordigd in de federale stuurgroep waar de sociale partners onderhandelen over het loonmodel en de verdere implementatie ervan.