Werkgeversmaterie

De wijkgezondheidscentra zijn lid van de Federatie van Sociale Ondernemingen (SOM), die hun belangen in het sociaal overleg behartigt en hen vertegenwoordigt in paritair comité 330 voor de federale gezondheidsinrichtingen en – diensten.

 

De fondsen onder dit paritair comité (vormingsfonds, tewerkstellingsfonds en pensioenfonds) worden eveneens beheerd door paritair samengestelde comités, waar SOM deel van uitmaakt. In het beheerscomité van het tewerkstellingsfonds voor de sectoren Beschut Wonen, Rode Kruis Bloed en de Wijkgezondheidscentra (ook wel ‘kamer 5’ genoemd), worden de middelen van de federale sociale akkoorden en tewerkstellingsmaatregelen, zoals sociale maribel, verder beheerd. Ook andere maatregelen, overeengekomen in het paritair comité of via sociale akkoorden waar financiering aan gekoppeld is, worden door dit comité opgevolgd.

 

De wijkgezondheidscentra werkten samen met de overige federale gezondheidsinrichtingen en –voorzieningen (paritair comité 330) mee aan de functieclassificatie opgesteld door IF.IC. Deze functieclassificatie is de basis voor een nieuw loonmodel. De uitrol van dit loonmodel vereist een financiering door de overheid. Nele Gerits, stafmedewerker van de VWGC, zetelt in de federale stuurgroep van IF.IC. waar de sociale partners onderhandelen over dit loonmodel en de implementatie ervan.