“Directe link tussen arts en sociaal werker wekt vertrouwen”

In een wijkgezondheidscentrum werken een team van huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en eventueel andere zorgverleners samen onder één dak. Het team draagt zorg voor het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn van de patiënt.

“De directe link tussen arts en sociaal werker wekt vertrouwen”, zeggen de maatschappelijk werkers en gezondheidspromotoren van wijkgezondheidscentrum De Kaai in Gent. Zij spraken met zeventien kwetsbare patiënten over hun ervaringen in een wijkgezondheidscentrum. Het onderzoek liep in samenwerking met de UGent (vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek).

Hoe ervaren patiënten de samenwerking tussen de verschillende disciplines? Ze schreven hun bevindingen neer in dit artikel, gepubliceerd door Sociaal.net. [1]

De complexiteit van gezondheids- en welzijnsproblemen neemt toe en het verband tussen sociale ongelijkheid en gezondheid wordt algemeen erkend. Het antwoord hierop is volgens de auteurs zonneklaar: meer samenwerking tussen verschillende disciplines die actief zijn op deze terreinen. De interdisciplinaire samenstelling van het team in een wijkgezondheidscentrum, is een succesfactor.

De vertrouwensrelatie tussen patiënt en de dokter kan een opstap zijn om de ondersteuning van de sociaal werker te leren kennen of toe te laten.

“Patiënten vinden het belangrijk dat de arts achterliggende problemen mee zichtbaar maakt en benoemt. Voor de verdere aanpak van die problemen, verwijst de arts door naar de juiste sociale professionals.”

 

De meerwaarde van de sociaal werker ligt niet alleen in het bieden van ondersteuning in praktische zaken, maar ook in het actief informatie geven over hun rechten en de manieren om toegang te krijgen tot deze rechten. En het gaat zelfs verder dan de individuele patiënt: structurele problemen moeten aangekaart worden bij het beleid.

“Bij uitstek voor wijkgezondheidscentra ligt een groot potentieel. Goede samenwerking tussen medische disciplines en sociaal werkers kan de toegang tot sociale rechten sterk verbeteren.”

 

Lees zeker verder op sociaal.net via deze link. 

 

[1] sociaal.net, “Directe link tussen arts en sociaal werker wekt vertrouwen”, 22 januari 2021, auteurs: Nele Feryn, Els Decroo, Stefanie Deygers, Lara Hardeman

 

Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn