Jan De Maeseneer deelt zijn opinie in De Standaard: “Tijd voor een nieuw gezondheidsbeleid”

Er wordt deze dagen veel geschreven over ons gezondheidsbeleid. Iedereen heeft een mening en ook de gewone man in de straat realiseert zich dat het hem of haar écht wel aanbelangt hoe onze gezondheidszorg georganiseerd wordt.

In dit artikel van september vorig jaar “Hoe redden we onze gezondheidszorg”, lieten we Jan De Maeseneer reeds aan het woord. Volgens hem werd op dat moment op geen enkel politiek niveau ernstig gepraat over een hertekening van de gezondheidszorg, daarom legde hij zelf een toekomstplan voor.

Nu we met zijn allen lekker door elkaar geschud zijn omwille van de COVID-19-pandemie, liggen de kaarten anders en hebben politici plots meer aandacht voor onze gezondheidszorg.

Jan De Maeseneer deelt zijn opinie en analyse in De Standaard (1) en vraagt om actie.

Zijn analyse steunt op 5 pijlers:

  • Het gezondheidsdebat moet in het parlement gevoerd worden en niet in de weinig transparante overlegcommissies. Grote gezondheidsdoelstellingen (zoals het terugdringen van sociale ongelijkheid inzake gezondheid) worden centraal vastgelegd

“Wat we nastreven, leggen we in grote lijnen federaal vast. Hoe we dit realiseren, zal in belangrijke mate decentraal gebeuren”

  • Federaal verzamelde financiële middelen via rechtvaardig geïnde belastingen worden op basis van gezondheidsbehoeften aan de regio’s ter beschikking gesteld.

 

  • Een goede en kostenefficiënte organisatie van zorg

“Alle wetenschappelijk onderzoek leert dat je de volledige organisatie en financiering van de zorg (preventie, eerste lijn, specialistische zorg, ziekenhuizen) best op hetzelfde beleidsniveau vastlegt. Op die manier stimuleer je een geïntegreerde benadering […]” (1)

  • Een meer gelijke en billijke verloning voor alle professionele zorgverleners

 

  • Gezondheidswerkers kregen tijdens de coronacrisis vertrouwen en waardering voor hun inspanningen, wat de basis vormt voor een debat over noodzakelijke wijzigingen in het zorgsysteem.

 

Het volledige opiniestuk kan u lezen als abonnee van De Standaard, via deze link (1)

 

(1) Opinie in De Standaard van 25 mei 2020, auteur Jan De Maeseneer. Verder lezen op destandaard.be

 

Afbeelding: “La perspective amoureuse” by Ωméga * valt onder licentie CC BY-SA 2.0

Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn