Leuvense wijkgezonheidscentra zetten in op toegankelijke mondzorg

SMILE (Samenwerking Mondzorg In Leuven) is een project binnen de eerstelijnsgezondheidszorg in Leuven, dat in 2016 van start ging. De stad wil een brede preventieve en curatieve mondzorg realiseren die toegankelijk is voor iedereen. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant heeft de stad Leuven hiervoor een deeltijdse projectmedewerker aangeworven en werd er ook een samenwerking opgezet met de drie Leuvense wijkgezondheidscentra. De wijkgezondheidscentra willen met het project mondzorg bespreekbaar maken en de zorgnoden in kaart brengen, in samenwerking met tandartsen en mondzorgcoaches.

Recent kreeg de stad Leuven een Vlaamse subsidie van 100.000 euro waarmee het project kan versterkt worden. Met het project ‘Start Smiling’ wil de stad, samen met de Leuvense wijkgezondheidscentra anderhalf jaar lang acties op touw zetten om mondzorg toegankelijker te maken voor kwetsbare inwoners. Bovendien streeft men naar een goede samenwerking met de Leuvense tandartsen. Met hun hulp kunnen de zorgnoden van de patiënten gekoppeld worden aan een jaarlijkse mondcontrole en preventie.

“Mondzorg is belangrijk voor de algemene gezondheid”, verduidelijkt Rebekka Schotte (zorgcoördinator WGC De Central) in een interview met Het Laatste Nieuws [1]: “Ouders weten soms niet dat basismondzorg tot 18 jaar gratis is. Bovendien kan de kost van mondzorg voor volwassenen snel hoog oplopen. Allemaal redenen om regelmatig tandartsbezoek uit te stellen.”

“Met het project Start smiling willen we mondzorg toegankelijker maken voor mensen die het niet kunnen betalen”, zegt de Leuvense schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden [2]. “Concreet gaan we beginnen met gratis gebitscreenings. Na zo’n screening met een vrijwillige mondzorgcoach kan die de persoon opvolgen die tandzorg nodig heeft.” Daarnaast zal er een nauwe samenwerking zijn met buurtwerkers en op basisscholen zullen er allerlei activiteiten rond mondzorg georganiseerd worden.

Enkele concrete acties die de Leuvense wijkgezondheidscentra ondernemen:

  • Screening door een tandarts: met steun van het project ‘Ieders Mond gezond’ kunnen patiënten zich inschrijven voor een screening. Na het gratis onderzoek van het gebit krijgt een patiënt een verwijsbrief voor alle nodige tandzorgen. Ze ontvangen ook informatie over hun verzekerbaarheid en mogelijkheden tot preventie en behandeling.
  • Mondzorgcoaches begeleiden kwetsbare gezinnen bij het behandeltraject en gaan samen met de patiënten op zoek naar een vaste tandarts in de regio.
  • We vergroten de toegankelijkheid tot een tandarts door een samenwerking met tandartsen in de regio en de start van een eigen praktijk binnen de wijkgezondheidscentra.
  • Infosessies over goede mondzorg voor alle inwoners van Leuven.

 

Meer over het project kan je lezen op onderstaande nieuwspagina’s:

[1] Het Laatste Nieuws, 5/02/2020, “100.000 euro subsidie voor project Start Smiling” (auteur Bart Mertens)

[2] www.vrt.be, 5/02/2020, Leuven maakt mondzorg toegankelijker voor mensen in armoede met project “Start smiling” (auteur Liselotte Degroote)

Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn