Naar een New Deal om de huisarts(praktijk) te ondersteunen

Afgelopen vrijdag mocht wijkgezondheidscentrum De Kaai minister De Sutter verwelkomen naar aanleiding van de campagne van Jong Domus over administratieve vereenvoudiging bij huisartsen: de ‘blauwe krokodillenactie’ [meer info]. Overbodige attesten, zoals de zogenoemde paraplu-attesten, maar ook korte ziektebriefjes, zorgen voor een overbelasting van artsen en kosten handenvol geld aan de maatschappij. Het luisterend oor van de minister en de belofte om actie te ondernemen deed ons hoopvol stemmen.

Eén van onze huisartsen, Thibault Detremerie (WGC Rabot), kaartte de problematiek ook al aan. In dit interview met jonge huisartsen in De Morgen [1] stelt hij samen met verschillende andere artsen en academici een actieplan voor om het beroep van huisarts een duurzame toekomst te geven. “Niks te vroeg”, lezen we , want ook de uitstroom van huisartsen ligt hoog.
De jonge huisartsen pleiten voor een radicale omslag. De coronacrisis heeft bestaande pijnpunten blootgelegd en artsen werden de draaischrijf voor heel wat administratief werk, lezen we in het interview [1]. Maar er zijn ook andere verbeterpunten voor het welzijn van huisartsen: “Artsen verliezen veel te veel tijd met zaken waarmee we ons eigenlijk niet zouden moeten bezighouden. Verpleegkundigen zouden eenvoudige technische handelingen zoals inspuitingen en wondzorg kunnen overnemen of ondersteunen in de complexe zorg, zoals bij diabetesraadplegingen”, zegt dr. Sophie Van Steenbergen.

Bovenstaande signalen tonen aan dat fundamentele wijzigingen nodig zijn om de eerstelijnszorg toekomstbestendig te maken. We zijn dan ook blij te zien dat minister Vandenbroucke een New deal‘ [2] op tafel legt waarin hij wil werken aan volgende 5 ‘pijlers’:

  1. Zorgen voor voldoende en goed gespreide huisartsen(praktijken).
  2. Verminderen van de zinloze administratieve overlast.
  3. Verbeteren van de toegankelijkheid voor de patiënt.
  4. Inzetten op een goed organisatiemodel dat de huisarts(praktijk) in staat stelt om voor meer mensen zorg te dragen. Een organisatie met taakdelegatie en ondersteuning; ook voor niet-planbare zorg buiten de klassieke werkuren.
  5. Uitwerken van een evenwichtig financieringsmodel dat beter kan inspelen op beschikbaarheid, intra- en interdisciplinaire samenwerking, zorgcontinuïteit, kwaliteit, preventie en empowerment.

Hier lees je meer over de New Deal van minister Vandenbroucke.

Als wijkgezondheidscentra werken we al jaren aan zorgcomplementariteit als een mindset. We merken dagelijks dat ons forfaitaire financieringsmodel hiervoor een aantal drempels wegneemt. We steunen dus zeker de oproep om de brede eerstelijn ook evenwichtiger te financieren en de ambitie om ook andere randvoorwaarden voor interprofessioneel werken op de eerstelijn weg te werken.

 

[1] De Morgen.be – “Artsen in nood” – 23-06-2022 (enkel toegankelijk voor abonnees) https://www.demorgen.be/nieuws/twee-jonge-huisartsen-pleiten-voor-radicale-omslag-de-manier-waarop-wij-vandaag-betaald-worden-houdt-mensen-ziek~b06fcabf/

[2] New Deal van minster Vandenbroucke: https://vandenbroucke.belgium.be/…/naar-een-new-deal…

Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn