Rouwen in het museum

Het museum als zorgplaats in de wijk

Wijkgezondheidscentrum De Kaai nam initiatief om een interactiegroep te starten in het museum Dr. Guislain in Gent: ‘Rouwen in het museum’. Samen met het lokale dienstencentrum en het museum zetten ze een duurzame samenwerking op.

Artikel door Lara Hardaman van WGC De Kaai. Lees de volledige versie in Weliswaar. [1] 

De unieke setting van het project en de intensieve samenwerking tussen de erfgoed- en kunstensector enerzijds en de welzijns- en gezondheidssector anderzijds maakte dat ‘rouwen in het museum’ als goede praktijk en pilootproject werd uitgekozen door FARO (Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed).

Een half jaar lang kwamen twaalf 55-plussers uit de wijk, die een geliefd persoon verloren waren, driewekelijks een hele middag samen in het museum. De deelnemers werden vanuit de vertrouwensrelatie met hun arts van het WGC of door het lokaal dienstencentrum doorverwezen naar het project. In deze namiddagen vloeiden interactie over rouw en interactie met het museum naadloos in elkaar over.

Hoewel heel wat deelnemers het museum nog nooit eerder waren binnengestapt en ook aangaven totaal geen voeling te hebben met kunst, gaven zij aan dat het rustige kader van het museum een veilige plek bood waar ze zich meteen op hun gemak voelden.

De groep blijft maandelijks samenkomen in het sociaal restaurant in de buurt. Tijdens de sessies in het museum ontstonden vriendschappen, en deze mensen blijven elkaar ook ondersteunen in hun rouwproces. Na de sessies zijn verschillende deelnemers gestart als vrijwilliger in een organisatie uit de buurt. Deelnemers vonden ook hun toegang tot de dienstverlening en het recreatief aanbod van het lokaal dienstencentrum.

Wat biedt de toekomst? 
Ondertussen zijn wijkgezondheidscentrum De Kaai en het museum samen de voorbereidingen voor een nieuwe groep gestart. Deze gaat van start in het voorjaar van 2020 met thema jongeren en psychisch welzijn.

Lees het volledige artikel ‘Rouwen in het museum’ in Weliswaar. [1]

[1] Artikel in Weliswaar op 31/10/2019 door Lara Hardeman – WGC De Kaai

Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn