WGC De Kaai en Groep Weerwerk ontwikkelen veerkrachtig loopbaanbegeleidingstraject

Samen veerkrachtig. Dat is de slogan van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid in aanloop naar World Mental Health Day. Ook in wijkgezondheidscentrum De Kaai in Gent zetten ze in op veerkracht. Samen met Groep Weerwerk startte het multidisciplinair team een innovatief loopbaanbegeleidingstraject ‘Feeling Low, Aiming High’ op voor kortgeschoolden met een migratieachtergrond. “Activering en arbeid zijn heel belangrijk voor de mentale gezondheid”, zegt Els Decroo, maatschappelijk werker en zorgcoördinator bij WGC De Kaai [1].

Loopbaanbegeleiding op maat

Het idee voor het initiatief kwam vanuit een gedeelde overtuiging om beter in te spelen op de noden van kortgeschoolden. Groep Weerwerk zet in op loopbaanbegeleiding bij mensen die een grote afstand ervaren tot de arbeidsmarkt, een probleem dat ook terugkomt bij wijkgezondheidscentrum De Kaai. Daar zien artsen vaak patiënten die problemen ondervinden op het werk. “Die patiënten zien een attest voor arbeidsongeschiktheid als enige uitweg”, vertelt Els Decroo, “Met dit initiatief proberen we kortgeschoolde werknemers ervan te overtuigen dat ook werken aan je loopbaan opnieuw perspectief kan geven.”

 

“Activering en arbeid zijn heel belangrijk voor de mentale gezondheid”

 

Het traject dat Groep Weerwerk en WGC De Kaai uitwerkten, is een oplossingsgerichte en toekomstgerichte loopbaantraject op maat. “Samen met de werkzoekende bekijken de we wat hen hoop geeft, wat ze willen bereiken en wat de tussenstappen zijn om hun doel te halen. Door die focus op kleine stappen zien ook deelnemers snel resultaat”, legt Els uit.

Veerkrachtige vrouwen

De focus van het project ligt op jonge Bulgaarse vrouwen. Zij komen in België wonen en werken om hun kinderen een betere toekomst te bieden. Velen werkten 5 of 10 jaar in zware sectoren, waar de rechten van arbeiders niet goed gewaarborgd zijn. “Toch zien we veel veerkracht bij de deelnemers. Velen van hen zijn ouder en willen voor hun kinderen een voorbeeld zijn. Ze willen tonen dat ze een job doen die ze graag doen.”

 

“Er gewoon mogen zijn en door anderen gewaardeerd worden. We hebben allemaal nood aan verbondenheid en erkenning.”

 

Ondersteund door elkaar

Naast individuele sessies organiseren ze ook interactiemomenten in samenwerking met Museum Dr. Guislain. “Interactie is de motor van verandering. Er gewoon mogen zijn en er door anderen gewaardeerd worden. Beseffen dat er ook andere mensen zijn die met gelijkaardige dingen worstelen of gelijkaardige dingen meemaken, of horen van iemand dat er een weg terug is en dat herstel mogelijk is. We hebben allemaal nood aan verbondenheid en erkenning.” [2]

Het project is een voorbeeld van hoe mensen met de juiste ondersteuning terug hun weg vinden naar werkgeluk. Hoewel de deelnemers vaak te horen krijgen dat er geen aanbod is voor hen in de arbeidsmarkt, blijven ze door het project veerkrachtig en hoopvol voor een betere toekomst.

Lees het volledige artikel in De Sleutel magazine: https://desleutel.be/app/uploads/2022/09/desleutel71.pdf [1]

Meer te weten komen over veerkracht kan via https://www.samenveerkrachtig.be/. [2]

 

Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn