World Social Work Day

Op dinsdag 17 maart staan alle sociaal werkers wereldwijd in de spotlights. Ook in de wijkgezondheidscentra, want samen gaan we voor Sterk Sociaal Werk.

Als sociaal werker plaats je een persoon in zijn bredere context en heb je oog voor alle levensdomeinen. Dat maakt dat je perfect als brugfiguur of kruispuntwerker ingezet kan worden. Door de generalistische aanpak heb je een goed zicht op de sociale kaart, en heb je een uitgebreid netwerk.

Vakjesdenken? Da’s niets voor sociaal werkers. Een brede kijk, dat wel. Sociaal werkers werken verbindend. Zowel individueel als collectief. Je werkt aan verbinding in buurten en op het lokale niveau om het samenleven te versterken. [1]

Ook in crisistijden zoals deze, doen we wat met die brede blik!

In wijkgezondheidscentrum de Hoek in Oostende werd een penvriendenproject gelanceerd. Het coronavirus heeft namelijk tot gevolg dat mensen uit de risicogroepen (zoals ouderen) in een isolement geraken. Om dit isolement enigszins te doorbreken, stuurt het wijkgezondheidscentrum hen via de post brieven toe. De penvrienden zijn patiënten van het wijkgezondheidscentrum. De deelnemers schrijven een brief over een welbepaald en luchtig thema en richten deze aan de persoon met een kleiner netwerk. In het wijkgezondheidscentrum worden de brieven verzameld en vervolgens verdeeld. De briefschrijvers mogen uiteraard ook een antwoord verwachten.

Een inspirerend project dat illustreert dat we samen het verschil kunnen maken!

 

[1] “5 krachtlijnen voor sterk sociaal werk” – website departement WVG

Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn