De Block voert een duur achterhoedegevecht tegen de wijkgezondheidscentra