Wijkgezondheidscentra zijn essentiële partners voor kwaliteitsvolle en billijke eerstelijnszorg.

Wijkgezondheidscentra zijn essentiële partners voor kwaliteitsvolle en billijke eerstelijnszorg.

Hier vind je het opiniestuk dat Dr. Liesbeth Deraeve en Veerle Vyncke van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra in Knack schreven naar aanleiding van de presentatie van het auditrapport van KPMG en eerste reacties uit het werkveld.