WGC De Kaai en Groep Weerwerk ontwikkelen veerkrachtig loopbaanbegeleidingstraject

Samen veerkrachtig. Dat is de slogan van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid in aanloop naar World Mental Health Day. Ook in wijkgezondheidscentrum De Kaai in Gent zetten ze in op veerkracht. Samen met Groep Weerwerk startte het multidisciplinair team een innovatief loopbaanbegeleidingstraject ‘Feeling Low, Aiming High’ op voor kortgeschoolden met een migratieachtergrond. “Activering en […]

Toegang tot abortus belemmerd voor vrouwen zonder papieren

Op de internationale dag voor het recht op abortus publiceert Dokters van de Wereld een nota die een confronterend beeld schetst van de obstakels die vrouwen zonder papieren ondervinden bij hun vraag tot vrijwillige zwangerschapsonderbreking. De nota met aanbevelingen werd bezorgd aan de betrokken kabinetten en wordt ondersteund door meer dan 50 organisaties, waaronder de […]