Vacature zorgcoördinator (vervanging zwangerschap)

Wat houdt jouw functie in? Het begeleiden van de multidisciplinaire samenwerking teneinde de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg te garanderen en de toegang ertoe te vergemakkelijken door: het opvolgen van een beleidsplan binnen de strategie van het wijkgezondheidscentrum; het verzekeren van de kwaliteit van de zorg in overeenstemming met de evoluties binnen de gezondheidszorg; het afstemmen […]

WGC De Kaai en Groep Weerwerk ontwikkelen veerkrachtig loopbaanbegeleidingstraject

Samen veerkrachtig. Dat is de slogan van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid in aanloop naar World Mental Health Day. Ook in wijkgezondheidscentrum De Kaai in Gent zetten ze in op veerkracht. Samen met Groep Weerwerk startte het multidisciplinair team een innovatief loopbaanbegeleidingstraject ‘Feeling Low, Aiming High’ op voor kortgeschoolden met een migratieachtergrond. “Activering en […]

Toegang tot abortus belemmerd voor vrouwen zonder papieren

Op de internationale dag voor het recht op abortus publiceert Dokters van de Wereld een nota die een confronterend beeld schetst van de obstakels die vrouwen zonder papieren ondervinden bij hun vraag tot vrijwillige zwangerschapsonderbreking. De nota met aanbevelingen werd bezorgd aan de betrokken kabinetten en wordt ondersteund door meer dan 50 organisaties, waaronder de […]

Naar een New Deal om de huisarts(praktijk) te ondersteunen

Afgelopen vrijdag mocht wijkgezondheidscentrum De Kaai minister De Sutter verwelkomen naar aanleiding van de campagne van Jong Domus over administratieve vereenvoudiging bij huisartsen: de ‘blauwe krokodillenactie’ [meer info]. Overbodige attesten, zoals de zogenoemde paraplu-attesten, maar ook korte ziektebriefjes, zorgen voor een overbelasting van artsen en kosten handenvol geld aan de maatschappij. Het luisterend oor van […]

Ongelijkheid is nergens meer zichtbaar dan bij de tandarts

Mondzorg is duur. En de ongelijkheid in gezondheidszorg is nergens zichtbaarder dan bij de tandarts, is gebleken uit onderzoek. Het gevolg? Wie geen pijn heeft, gaat niet naar de tandarts. Maar mondgezondheid hangt ook samen met hart- en vaatziekten, vroeggeboorte en diabetes. Toegankelijke mondzorg is dan ook essentieel. Journalist Martijn Sillis nam de kwestie onder […]

Dr. Wils uit WGC Medikuregem neemt een Bruzz-reporter mee op ronde

Een nieuwe studie toont aan dat in geen enkel gewest het aantal huisbezoeken dat door artsen wordt afgelegd zo snel afneemt als in het hoofdstedelijke, lezen we in Bruzz [1]. Daarom ging Bruzz op stap met een arts die nog wél vaak haar ‘ronde’ doet. Dokter Marieke Wils van wijkgezondheidscentrum Medikuregem neemt de reporter mee op […]

“We zijn samen verantwoordelijk voor het welbevinden onze patiënten”

Op 10 februari ging de ‘Dag van de praktijkopleider’ door, georganiseerd door ICHO vzw, een organisatie die instaat voor het Interuniversitair Samenwerkingsverband HuisartsenOpleiding. Ook de wijkgezondheidscentra waren aanwezig, en niet alleen in het publiek! We kregen de uitnodiging om tweemaal te spreken in een workshop rond ‘het forfaitair betalingssysteem in een interdisciplinaire eerstelijnspraktijk’, dit in samenwerking met […]

Onderzocht: De rol van de sociaal werker in de eerstelijnsgezondheidszorg

Nele Feryn, onderzoekster aan de universiteit Gent (vakgroep sociaal werk & sociale pedagogiek) focust in haar doctoraatsonderzoek op de rol van sociaal werk in gezondheidssettings op de eerste lijn [1]. In wijkgezondheidscentra werken sociaal werkers al langer samen met gezondheidsprofessionals. Het team van een wijkgezondheidscentrum biedt namelijk brede zorg aan: het draagt zorg voor het […]

De Gentse fietslessen in de kijker

De gezondheidspromotoren van de Gentse wijkgezondheidscentra organiseren al 10 jaar fietslessen en vonden het tijd om hun noeste werk hierrond in de kijker te zetten. En terecht, vinden wij! Op de website sociaal.net [1] schreven zij een mooi artikel over het hoe en waarom van deze fietslessen. “Fietslessen hebben impact”   Fietslessen hebben impact, en […]

Medische huizen blijven toegankelijk in tijden van crisis

Resultaten en verslag COVID-bevraging vanuit het RIZIV De COVID-19-pandemie die in maart 2020 ook in België uitbrak, heeft een stevige impact gehad op de organisatie van de gezondheidszorg. Ook de medewerkers van de medische huizen[1] moesten zich aanpassen en de manier van werken reorganiseren om aan de nieuwe maatregelen te voldoen en tegelijkertijd de continuïteit van […]

Seminarie ‘Samenwerken onder één dak”

Op 25 maart 2021 organiseerden we een avondcolloquium rond ‘Samenwerken onder één dak’. Aan de hand van praktijkvoorbeelden tonen we hoe het forfaitaire betalingssysteem de interdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn faciliteert. Je ziet enkele zorgverleners aan het woord, zoals verpleegkundige Leen Robaert uit WGC Nieuw Gent, die de interdisciplinaire werking van hun wijkgezondheidscentrum illustreert […]

World social work Day

16 maart is het Wereld Sociaal Werk Dag. De slogan van dit jaar klinkt als volgt: “Sterk sociaal werk laat niemand achter!” We vroegen aan Nele Feryn (Universiteit Gent – vakgroep sociaal werk & sociale pedagogiek) waar de slogan haar aan deed denken: “Ik leerde van de maatschappelijk werkers uit de wijkgezondheidscentra dat een nabije […]

“De oorzaak achter de oorzaken” van ongezond gedrag.  

Onze bijdrage aan de inspiratiegids rond het Gedragswiel van het Instituut Gezond Leven Gezondheidspromotie vraagt een brede kijk om rekening te houden met sociale ongelijkheid in gezondheid. In de inspiratiegids rond het Gedragswiel van het Instituut Gezond Leven lees je op pagina 49 een interview met onze VWGC-collega Veerle Vyncke, eveneens experte op vlak van […]

“Financier eerstelijnszorg duurzaam en fair”

Vorige week verscheen in het maandelijkse tijdschrift Samenleving & Politiek een artikel van onze hand. Het volledige artikel kan je lezen op de website van www.sampol.be. Het is onderdeel van een groter stuk waarin Sam & Pol de gaten in de sociale zekerheid blootlegt en 10 ideeën op tafel legt voor een nieuwe sociale zekerheid. […]

“Directe link tussen arts en sociaal werker wekt vertrouwen”

In een wijkgezondheidscentrum werken een team van huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en eventueel andere zorgverleners samen onder één dak. Het team draagt zorg voor het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn van de patiënt. “De directe link tussen arts en sociaal werker wekt vertrouwen”, zeggen de maatschappelijk werkers en gezondheidspromotoren van wijkgezondheidscentrum De Kaai in Gent. Zij spraken met zeventien kwetsbare […]

Een inkijk in WGC Zuidrand in tijden van corona

Het jaar loopt op z’n einde, we blikken even terug op een periode tijdens de corona-pandemie in wijkgezondheidscentrum Zuidrand in Antwerpen. Een unieke inkijk in een wijkgezondheidscentrum tijdens een gezondheidscrisis.

Opiniestuk: ‘Mensen in de ogen kijken, is levensbelangrijk’

Het coronavirus slaat opnieuw hard toe. Maatregelen worden verscherpt, een moeilijke winter staat voor de deur. De maatschappelijk werkers uit onze wijkgezondheidscentra trekken lessen uit de eerste coronagolf: “Toegankelijke welzijns- en sociaal-administratieve diensten zijn essentieel voor onze gezondheid.” Gesloten deur Als maatschappelijk werkers in de wijkgezondheidscentra staan wij met één been in de eerstelijns gezondheidszorg […]

Het stormt in de gezondheidszorg

“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd”, zo schreef Kierkegaard ergens in de 19e eeuw. Bij de start van hun mandaat met de blik naar de toekomst, kijken de nieuwe federale ministers dus ook best eens over hun schouder. Voorwaarts leven komt zonder garanties, maar ervaringen uit het verleden geven richting als je er de nodige lessen uit trekt. […]

Toegang tot gezondheidszorg in België

Eind juli publiceerde het European Social Observatory (OSE) de resultaten van hun onderzoek naar de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in België, in opdracht van het RIZIV. Wat we kunnen leren uit de resultaten van het onderzoek is niet nieuw, maar jammer genoeg wel te betreuren. De toegang tot gezondheidszorg wordt in zijn geheel genomen relatief […]

Symposium: ‘Forfaitair betalingssysteem: iets voor jou?’

Samen met de universiteit Antwerpen, Jong Domus , Feprafo (Federatie van eerstelijnspraktijken met forfaitaire financiering) en Geneeskunde voor het Volk (GVHV), organiseerden we op 18 juni een online seminarie over het forfaitaire betalingssysteem. Een 180-tal huisartsen en huisartsen in opleiding namen hieraan deel. Je kan het volledige seminarie bekijken via deze link.   Afbeelding bovenaan: […]

Een hervorming van de gezondheidszorg begint in de eerstelijnszone

Met een diameter tussen de 20 en 300 nanometer zijn virussen zowat de kleinste organismen op onze planeet. Ondanks hun onwaarneembare kleine formaat is één specifiek virus er toch in geslaagd om de spotlight op te eisen in de voorbije maanden. Met enige verbijstering keken we met zijn allen naar de manier waarop sars-cov-2 de hele mondiale samenleving […]

Online boekvoorstelling ‘Wat na Corona? Brief aan Vlaanderen’ – auteur Bleri Lleshi

  17 juni om 20:00 u Op 17 juni stelt filosoof Bleri Lleshi zijn nieuwe boek ‘Wat na Corona? Brief aan Vlaanderen’ voor. Niet in levende lijve, maar in een live-uitzending vanuit de bibliotheek van Schaarbeek. Lleshi gaat in gesprek met Marc Van Ranst (viroloog), Valerie Del Re (directrice Greenpeace) en Sylvia Hubar (sociaal werkster en docente). Sylvia […]

Enkele vierkante meters voor het hele gezin. Geef hen ademruimte!

Vorige week zagen we een hoofdrol weggelegd in Terzake (1) voor wijkgezondheidscentrum Medikuregem. Terzake belichtte de problematiek in Brusselse steden in tijden van corona. In sommige Brusselse wijken heeft tot 70% van de inwoners geen tuin. Veel families wonen op een appartement en moeten het stellen met enkele vierkante meters voor het hele gezin. “In […]

Socrowd lanceert Coronafonds van 1 miljoen euro

Socrowd lanceert een Coronafonds van 1 miljoen euro. Om jouw organisatie tijdens deze crisis te ondersteunen. Met een renteloze lening van 15.000 tot 150.000 euro in combinatie met je eigen crowd. Hoe werkt het concreet? Iemand investeert bijvoorbeeld 100 euro in je organisatie via Socrowd, jouw organisatie krijgt een lening van 300 euro bij Socrowd. […]

‘Voor elke kwetsbare mens een sociaal netwerk. Dat moeten we doen.’

Sylvia Hubar – maatschappelijk werker in wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt en een geëngageerde sociale professional – schreef een opiniestuk voor sociaal.net. De coronacrisis zette ons leven op zijn kop. Als sociaal werker moest Sylvia heel wat creativiteit aan boord leggen de afgelopen weken. Zorg organiseren ging zo veel gemakkelijker bij wie is ingebed in een sociaal […]

Solidariteit en zorg zet je niet in lockdown

Opinie Naar aanleiding van de Wereld Gezondheidsdag op 7 april schrijven vier huisartsen uit de Gentse wijkgezondheidscentra een pleidooi voor een sterke sociale zekerheid en voor goede werkomstandigheden en structurele investeringen in de zorgsector. Het is zes uur ‘s avonds. Als laatste patiënt op het corona-spreekuur, strompelt Pablo mijn consultatieruimte binnen. Hij hoest al een paar dagen en heeft lichte koorts. Zijn longen klinken nog normaal, […]

Terzake in WGC De Regent: “De Seefhoek in tijden van corona”

Terzake draaide vorige week een reportage in WGC De Regent om de zorgverlening in tijden van COVID-19 te belichten. [1] WGC De Regent heeft net zoals andere eerstelijnspraktijken heel wat aanpassingen moeten doorvoeren. Zo gebeuren consultaties hoofdzakelijk via telefoon.   Yet Ceulemans, arts in WGC De Regent legt uit in de reportage dat het belangrijk is om patiënten de correcte informatie te verschaffen. […]

#SOSMoria

#SOSMoria is een noodoproep op initiatief van een Nederlandse huisarts en gynaecoloog. Zij waarschuwen voor een medische en humanitaire ramp op de Griekse eilanden, waar duizenden vluchtelingen in kampen ondergebracht zijn. Deze mensen zijn kansloos bij een uitbraak van de COVID-19-epidemie. Met de oproep willen ze Europese artsen en hulpverleners mobiliseren om onze beleidsvoerders te […]

“Wijkgezondheidscentra vervullen ook een sociale rol”

Wijkgezondheidscentrum De Kaai in Gent kreeg deze week bezoek van een journalist van De Standaard. In zijn reportage [1] zet hij de sociale rol van het wijkgezondheidscentrum in de kijker en de cruciale rol die De Kaai vervult in de buurt.    De quarantainemaatregelen leiden niet enkel tot een groter isolement voor veel patiënten maar zetten het centrum […]

De komende weken brengen we regelmatig verslag uit vanuit onze wijkgezondheidscentra. Het is duidelijk dat we allemaal een tijd op scherp moeten staan om deze gezondheidscrisis in goede banen te leiden. Als koepelvereniging hebben we een groot respect (en trots!) voor onze medewerkers, die met een heel team klaarstaan – logistieke en administratieve medewerkers, zorgverstrekkers […]

De huisarts is geen wandelend stempelkussen

Vanuit Jong Domus, een onafhankelijke werkgroep binnen de organisatie Domus Medica vzw, werd een petitie gelanceerd. Jonge huisartsen voelen veel frustratie omwille van de vaak overbodige administratie. Artsen hebben de handen vol met échte zorg en doodgewoon geen tijd voor het opmaken van ongeschiktheidsattesten voor banale zaken. “Het stelsel van  ziektebriefjes voor één dag afwezigheid is nog vrijwel […]

World Social Work Day

Op dinsdag 17 maart staan alle sociaal werkers wereldwijd in de spotlights. Ook in de wijkgezondheidscentra, want samen gaan we voor Sterk Sociaal Werk. Als sociaal werker plaats je een persoon in zijn bredere context en heb je oog voor alle levensdomeinen. Dat maakt dat je perfect als brugfiguur of kruispuntwerker ingezet kan worden. Door […]

Open brief aan Vlaams minister-president Jan Jambon

Vier grote werkgeversorganisaties binnen zorg en welzijn zijn ontzettend bezorgd over de besparingen. Op Sociaal.net schreven ze een open brief aan de Vlaamse Regering [1]: “Snoeien om te bloeien klinkt mooi, maar in de praktijk is het voor al die organisaties, verenigingen en vrijwilligers nu al vaak vechten tegen de bierkaai. Schaarste is de context waarin […]

Rare Disease Day 2020

De laatste dag van februari, en dit jaar dus op een zeldzame 29 februari, is het ‘Rare Disease Day’. Op deze dag wordt er internationaal campagne gevoerd om het grote publiek en beleidsmakers te sensibiliseren voor zeldzame ziekten en hun impact op het leven van patiënten en families. RaDiOrg – de koepelvereniging voor alle mensen […]

Leuvense wijkgezonheidscentra zetten in op toegankelijke mondzorg

SMILE (Samenwerking Mondzorg In Leuven) is een project binnen de eerstelijnsgezondheidszorg in Leuven, dat in 2016 van start ging. De stad wil een brede preventieve en curatieve mondzorg realiseren die toegankelijk is voor iedereen. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant heeft de stad Leuven hiervoor een deeltijdse projectmedewerker aangeworven en werd er ook een […]

Een goede gezondheid voor iedereen

Analyse “Een goede gezondheid”, dat wensen we elkaar oprecht bij het begin van een nieuw jaar. Eind vorig jaar echter werden besparingen aangekondigd binnen het domein preventieve gezondheid. Hoewel een deel van de aangekondigde besparingen intussen ongedaan werden gemaakt, is op dit moment nog niet duidelijk waar en hoeveel zal bespaard worden. We vragen ons […]

Rouwen in het museum

Het museum als zorgplaats in de wijk Wijkgezondheidscentrum De Kaai nam initiatief om een interactiegroep te starten in het museum Dr. Guislain in Gent: ‘Rouwen in het museum’. Samen met het lokale dienstencentrum en het museum zetten ze een duurzame samenwerking op. Artikel door Lara Hardaman van WGC De Kaai. Lees de volledige versie in […]

Jan De Maeseneer gekozen als lid van de Amerikaanse National Academy of Medicine

Prof. em. Jan De Maeseneer is gekozen als lid van de Amerikaanse National Academy of Medicine. De verkiezing wordt beschouwd als een van de hoogste onderscheidingen op het gebied van gezondheid en geneeskunde en erkent personen die een uitstekende professionele prestatie en toewijding aan service hebben bewezen. Meer info

Huisartsen van De Regent kaarten de lange wachtlijsten in de GGZ aan

“Er zijn sterke maatregelen nodig om de goede verslavingszorg en brede psychiatrische zorg in België écht toegankelijk te maken” In de krant De Standaard konden we het schrijnende verhaal lezen van Ali. Ali was patiënt binnen het wijkgezondheidscentrum De Regent in Antwerpen-Noord en was daar binnengestapt met de vastberadenheid om af te kicken. Ondanks verwoede […]

Hoe redden we onze gezondheidszorg? Prof. em. Jan De Maeseneer licht toe in Knack

Er zijn te weinig huisartsen, wachtlijsten worden langer, sociale ongelijkheid neemt toe en ook de betaalbaarheid van de gezondheidszorg komt onder druk te staan. Het zijn maar enkele symptomen van onze zieke gezondheidszorg… Een koerswijziging in de gezondheidszorg dringt zich op. Volgens Jan De Maeseneer wordt er echter op geen enkel politiek niveau ernstig gepraat […]

Refugee Walk in Leuven

Dagelijks zetten we ons in voor onze patiënten hun gezondheid en welzijn. Op 29 september willen we het even over een andere boeg gooien. Dan stappen we met het wijkgezondheidscentrum mee met de Refugee Walk in Leuven. Wereldwijd waren nooit zo veel mensen op de vlucht voor geweld, oorlog en vervolging. Sommige vluchtelingen zijn wekenlang […]

Klimaat is ook onze zorg!

Zowel op de klimaatmars van 15 maart als op 24 mei waren de wijkgezondheidscentra aanwezig. Waarom doen wij mee? Gezondheid gaat over meer dan niet ziek zijn. Het gaat over huisvesting, voeding, werkomstandigheden, … Met de klimaatverandering maken we ons zorgen om de gezondheid van onze planeet en de toenemende druk op gezondheidszorgsystemen wereldwijd. Hoe […]

Kies Gezondheidszorg: Althea/Zenia en De Restèl op de Radio

Woensdag 15 mei 2019- Twee wijkgezondheidscentra werden geïnterviewd tijdens de Ochtend van Radio 1 over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. De wijkgezondheidscentra in de kijker! [te herbeluisteren via het fragment, vanaf 1:37:00]

Waarom het klimaat ons als artsen wél aanbelangt

Een aantal artsen van de Gentse wijkgezondheidscentra lanceerden een oproep om deze vrijdag 15 maart deel te nemen aan de geplande klimaatacties. We herverdelen die dag het werk zodat we onze stem kunnen laten horen én de continuïteit van zorg voor de patiënten verzekerd blijft. Lees de oproep van huisarts Egmont Ruelens in zijn column […]

Dag van de Zorg: 3 centra zetten hun deuren open!

Op zondag 17 maart zetten wijkgezondheidscentra Daenshuis in Aalst (Oost-Vlaanderen) en Zenia in Opglabbeek (Limburg)  hun deuren op voor het publiek. Tussen 14 en 17u kan je een bezoekje brengen in het Daenshuis. En tussen 10 en 16u kan je een kijkje gaan nemen in  Zenia. Zeker de moeite waard!

Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg

Op 14 maart 2019 organiseert het forum Geestelijke Gezondheidszorg een Staten-Generaal, een dag waarop zoveel mogelijk ervaringen worden verzameld om beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren. Ook de VWGC bereidt een boodschap voor, deel uw praktijkervaring en weeg zo mee op het beleid! Contacteer de medewerkers van de VWGC voor meer info.

Geef jouw mening op Zorgaanzet.net

Met de Zorg aan Zet campagne wil Zorgnet-Icuro een breed maatschappelijk debat organiseren over de zorg van morgen. Als partner in deze campagne wil de VWGC de stem van de eerstelijnszorg versterken. Alle centra zijn opgeroepen om deel te nemen aan het debat! Hoe zal de zorg van morgen eruit zien? Wat zijn de uitdagingen […]

Een publieke troostplek voor jongeren

Op 10 oktober werd de eerste “gevoelsplek” in Gent geopend : een plek in de wijk waar jongeren en andere wijkbewoners terecht kunnen met hun emotie. In samenspraak met jongeren werd hier gekozen voor een “troostplek”.  Deze wordt opgebouwd met en door jongeren. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met De Bleekweide en wijkgezondheidscentrum Botermarkt […]

Opening nieuw gebouw WGC De Kaai in Gent

21 April 2018 – Een nieuw gebouw dat toegankelijke, kwaliteitsvolle zorg faciliteert mét ademruimte voor patiënten en werknemers in een groene omgeving? Het kan! Voor het kaaiteam uit de Bloemekenswijk te Gent werd dit eind januari werkelijkheid. Het nieuwe centrum biedt onderdak aan een multidisciplinair team van ondertussen 30 werknemers. Een compleet nieuw gebouw was […]

Dr. Louis Ferrant wint WONCA-prijs

Louis Ferrant

27 mei 2018 – Huisarts en mede-oprichter van het wijkgezondheidcentrum Medikuregem in Kuregem, Dr Louis Ferrant, wint in Krakau de prestigieuze Europese Wonca-prijs voor excellentie in gezondheidszorg: “The 5-Star Doctor 2018”. In augustus 2017 ging dr Ferrant op pensioen, maar hij blijft nog steeds actief in tal van lokale projecten en associaties in Brussel en […]

Tam Tam trapt campagne af: Onze realiteit over gezondheidszorg

Via het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit werkt de VWGC mee aan de campagne over gezondheidszorg van Tam Tam, een groep burgers, academici en experten op het terrein.  Hier vind je het filmpje dat vandaag wordt gelanceerd. Uit de campagnetekst: Elke dag constateren we beetje bij beetje de schade die de beleidsmaatregelen van de federale regering […]

Nieuwe audit bevestigt dat de wijkgezondheidscentra een meerwaarde bieden

Op 22 januari werden in het RIZIV de resultaten gepresenteerd van de audit van de wijkgezondheidscentra. In verschillende media lezen we de berichtgeving hierover. Zo zegt Paul Callewaert (algemeen secretaris Socialistische Mutualiteiten) in De Standaard: “Een onafhankelijke bron bevestigt dat de wijkgezondheidscentra een meerwaarde bieden. Hopelijk is de discussie voorgoed van de baan” [1] Verder […]

Opinie in De Morgen n.a.v 1 jaar moratorium op de opstart van nieuwe wijkgezondheidscentra

Op 26 oktober verscheen op de onlinepagina’s van De Morgen een opiniestuk geschreven door het Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté.  Het werd ondertekend door de 2 grote ziekenfondsen, verschillende academici en een grote groep organisaties uit zorg en welzijn.  Tegelijkertijd verscheen de Franstalige tekst in La Libre Belgique. Het volledige opiniestuk kan u […]

Nieuw buurtgezondheidscentrum in Limburg

Maandag 2 oktober opent in Opglabbeek (Limburg) een nieuw wijkgezondheidscentrum: buurtgezondheidscentrum Zenia.Zenia is een initiatief van buurtgezondheidscentrum Althea (Genk). We wensen hen een succesvolle opstart toe!  

Onafhankelijke artsenbezoekers moeten blijven

Farmaka vzw heeft, door de besparingen van minister De Block, moeten beslissen tot het collectief ontslag van haar medewerkers collectief. Reageer hiertegen en laat ook jouw stem horen via hun petitie .

Wij steunen de campagne “Gezondheid verdraagt geen uitstel”

17 oktober is Werelddag van Verzet tegen Armoede en dan komen de 59 verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede massaal naar buiten met lokale acties over heel Vlaanderen en Brussel. Centraal thema dit jaar is Gezondheid verdraagt geen uitstel. Daarmee wil Netwerk Tegen Armoede de aandacht vestigen op de diepe gezondheidskloof tussen mensen […]

Wijkgezondheidscentra winnen aan populariteit.

Opgestart als solopraktijk,  daarna omgevormd tot duo-praktijk,  ging uiteindelijk in 2017 in Oostende Wijkgezondheidscentrum De Hoek van start.  Mia Slabbinck en Hannah Gibson leggen in Jobat.be uit waarom ze kozen voor deze setting, waar interdisciplinaire samenwerking centraal staat.

28 april 2017 Wijkgezondheidscentra : laagdrempelige eerstelijnszorg

Wanneer je ziek bent, ga je naar de huis arts. Maar om financiële, sociale of culturele redenen vindt niet iedereen even makkelijk de weg daarnaartoe. Wijkgezondheidscentra, waar huisartsen en andere zorgverstrekkers onder één dak samenwerken, spelen in op de groeiende behoefte aan een laagdrempelige, betaalbare en brede eerstelijnszorg op maat. Zo’n wijkgerichte aanpak van zorgnoden […]

1 en 2 DECEMBER 2017 – 1ste editie van een “Nationale biënnale voor gezondheid en welzijn” – Brussel

Twee dagen van ontmoeting en uitwisseling tijdens workshops, debatten, lezingen, theater, discussiefora, creatieve ateliers,… Twee dagen ideeën opdoen en netwerken, inspirerende projecten en enthousiaste mensen leren kennen! Twee dagen om … je stem te laten horen!   Met muziek, (h)eerlijke hapjes, in een sfeervolle en gezonde ambiance …   OPROEP… OM JE ERVARINGEN TE DELEN! […]